Znaleziono 2 artykuły

Anna Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie stereotypu Cygana w świadomości społeczności wiejskiej "Chata za wsią" Józefa Ignacego Kraszewskiego Anna Sikora s. 36-51
Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny Mariusz Lamprecht Anna Sikora s. 113-126