Znaleziono 3 artykuły

Joanna Sikorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinie nauczycieli dotyczące współczesnych przemian edukacyjnych w zakresie ocen szkolnych Joanna Sikorska s. 50-65
Opis nierówności społecznych w konsumpcji Joanna Sikorska s. 119-129
Nierówności społeczne w Polsce - zamiast podsumowania Andrzej Rychard Joanna Sikorska Edmund Wnuk-Lipiński s. 139-146