Znaleziono 12 artykułów

Ludwik Simon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieznany djalog pijarski o Bolesławie Śmiałym Ludwik Simon s. 88-91
"Giermkowie króla Jana" Niemcewicza w stosunku do źródła Ludwik Simon s. 104-111
Repertuar teatrów w Polsce za czasów Stanisława Augusta : uwagi na marginesie dzieła Ludwika Bernackiego Ludwik Simon s. 242-282
"Bibliografia dramatu polskiego. 1765-1964", Ludwik Simon, Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1972 : [recenzja] Władysław Korotaj Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) Ludwik Simon (aut. dzieła rec.) s. 246
"Tragoediae sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen Jesuitendramatik der Frühzeit", Ad Stender-Petersen, Tartu 1931 : [recenzja] Ludwik Simon Adam Stender-Petersen (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Teatr francuski w Warszawie za czasów Królestwa Kongresowego :(1815-1830) Ludwik Simon s. 391-422
Do źródeł twórczości dramatycznej L. A. Dmuszewskiego Ludwik Simon s. 392-396
Arlekinada : karta z dziejów twórczości dramatycznej ks. Franciszka Bohomolca Ludwik Simon s. 402-408
Do źródeł estetyki teatralnej czasów Stanisława Augusta Ludwik Simon s. 446-453
U kolebki sceny publicznej Ludwik Simon s. 503-517
"Dykcjonarz teatrów polskich czynnych od czasów najdawniejszych do roku 1863", Ludwik Simon, Warszawa 1935 : [recenzja] Wiktor Brumer Ludwik Simon (aut. dzieła rec.) s. 626-632
"Służba narodowa Wojciecha Bogusławskiego", Wiktor Brumer, Warszawa 1929 : [recenzja] Ludwik Simon Wiktor Brumer (aut. dzieła rec.) s. 711-715