Znaleziono 5 artykułów

Marek Simon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcia využitia prvkov priemyselnej automatizácie v v návrhu reálnych vzdialených experimentov Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 45-56
Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní Tomáš Kozik Marek Simon s. 125-132
Nahradí simulovaný experiment reálny? Tomáš Kozík Marek Šimon s. 153-167
Remote Experiment in Terms of View of Didactics of Education Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 200-211
Remote Experiments, from Internet to Intranet Peter Arras Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 328-332