Znaleziono 14 artykułów

Magdalena Siwiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kobiety, wiem to, pisać nie powinny Magdalena Siwiec s. 11-32
    Zacytuj
  • Udostępnij
Spór o poezję Alfreda de Musset Magdalena Siwiec s. 35-46
Ciało i duch w sporze o poezję : "Poeta i natchnienie" Juliusza Słowackiego Magdalena Siwiec s. 43-59
Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza Magdalena Siwiec s. 69-90
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nieznany bóg" : o "Nervalowskim Mickiewiczu Magdalena Siwiec s. 101-122
Między piekłem a niebem : Paryż romantyczny Magdalena Siwiec s. 111-136
Muza w stanie krytycznym Maciej Junkiert Magdalena Siwiec (aut. dzieła rec.) s. 184-191
Ze stygmatem romantyzmu : o Norwidzie i Baudelairze z perspektywy nowoczesności Magdalena Siwiec s. 195-214
Koncepcja poezji w romantycznej deklaracji poetyckiej : "El Desdichado" Gérarda de Nervala Magdalena Siwiec s. 207-224
"Poezja w fazie krytycznej : i inne studia z literatury polskiej", Rolf Fieguth, Izabelin 2000 : [recenzja] Magdalena Siwiec Rolf Fieguth (aut. dzieła rec.) s. 211-220
"Orfeusz romantyków : mit o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki", Magdalena Siwiec, Kraków 2002 : [recenzja] Joanna Pietrzak-Thébault Magdalena Siwiec (aut. dzieła rec.) s. 239-242
Modernite romantique : francuskie style lektury a romantyzm polski Magdalena Siwiec s. 293-301
O kobiecie-"podrzędnicy" : pytania o feminizm Krasińskiego Magdalena Siwiec s. 305-318
O czym mówiłyby Muzy, gdyby mówić mogły Piotr Śniedziewski Magdalena Siwiec (aut. dzieła rec.) s. 487-496