Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Skibiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce Andrzej Skibiński s. 75-102
Samorząd terytorialny III RP : próba refleksji Andrzej Skibiński Michał Zwolak s. 95-116
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pozycja ustrojowa samorządowego kolegium odwoławczego Andrzej Skibiński s. 113-135
Regionalna izba obrachunkowa – audytor zewnętrzny samorządu terytorialnego w Polsce? Andrzej Skibiński s. 143-162
Regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze – typowe organy administracji czy wyspecjalizowana administracja wojewódzka Andrzej Skibiński s. 151-175
Samorządowa kontrola instancyjna w III Rzeczypospolitej : refleksje ogólne i wnioski de lege ferenda Andrzej Skibiński s. 223-243
Kształtowanie zakresu właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w latach 1990-2010 Andrzej Skibiński s. 231-253
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt. II OSK 401 Jacek Miłaszewski Andrzej Skibiński s. 301-328