Znaleziono 5 artykułów

Robert Skobelski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ przemian październikowych 1956 roku na stosunki PRL z państwami socjalistycznymi (NRD, Czechosłowacja, Albania, Węgry, Bułgaria, Rumunia) Robert Skobelski s. 75-110
Przebieg ogólnonarodowej dyskusji nad projektem konstytucji PRL w 1952 r. na ziemiach zachodnich i północnych Polski Robert Skobelski s. 189-201
Eugeniusz Kwiatkowski wobec polityki państwa na wybrzeżu morskim w latach 1945-1955 Robert Skobelski s. 279-292
"Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955", Robert Skobelski, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Robert Skobelski (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955", Robert Skobelski, Zielona Góra 2002 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Robert Skobelski (aut. dzieła rec.) s. 601-605