Znaleziono 10 artykułów

Monika Skorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsument 3.0 : determinanty - działania - implikacje [od redaktora naukowego] Monika Skorek Agnieszka Wilczak s. 5-11
Trendy konsumpcjonizmu 3.0 i ich wpływ na kształtowanie wirtualnej wspólnoty wokół marek - przypadek marki Nutella Michał Ambroziak Monika Skorek s. 13-29
Obraz uczestników rynku farmaceutycznego : badanie pilotażowe Anna Pawłowska Monika Skorek s. 182, 85-97
Cykl życia produktu jako determinanta działań sprzedażowych na rynku farmaceutycznym Mikołaj Dulny Katarzyna Dziewanowska Monika Skorek s. 182, 98-118
Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki Monika Skorek s. 161-169
Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół marki Katarzyna Dziewanowska Monika Skorek s. 169-179
Zakupy – przymus czy przyjemność? : analiza motywacji współczesnych konsumentów w świetle badań jakościowych Katarzyna Dziewanowska Agnieszka Kacprzak Monika Skorek s. 171-179
Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki Monika Skorek s. 241-250
Wprowadzanie nowej usługi na rynek na przykładzie portalu Cogitors.pl Katarzyna Dziewanowska Monika Skorek s. 351-362
Wykorzystanie badań etnograficznych w kreowaniu marki Monika Skorek s. 519-533