Znaleziono 23 artykuły

Janina Skotnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 100-101
Region Świętokrzyski w badaniach etnograficznych Muzeum Narodowego w Kielcach w latach 1953-1977 Janina Skotnicka s. 104-109
Małe wystawy etnograficzne formą popularyzacji sztuki ludowej Regionu Świętokrzyskiego Janina Skotnicka s. 197-208
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 199-214
"Evolutionstheorie und Rekonstruction des stammesgeschichtlichen Ablaufs", D. S. Peters, J. L. Franzen, W. F. Gutmann, D. Mollenhauer, „Umschau in Wissenschaft und Technik" (1974) : [recenzja] Janina Skotnicka J. L. Franzen (aut. dzieła rec.) W. F. Gutmann (aut. dzieła rec.) D. Mollenhauer (aut. dzieła rec.) D. S. Peters (aut. dzieła rec.) s. 221-223
Sprawozdanie z sympozjum antropologicznego, ATK 21-22 kwietnia 1975 Janina Skotnicka s. 251-258
Malarstwo Marianny Wiśnios (dar Barbary i Czesława Erberów) w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Janina Skotnicka s. 267-300
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 277-282
Dział Sztuki Ludowej Barbara Erber Janina Skotnicka s. 311-315
Dział Etnografii Barbara Erber Janina Skotnicka s. 331-334
Dział Sztuki Ludowej Janina Skotnicka s. 348-353
Haftowane koszule kobiece z okolic Mirca Janina Skotnicka s. 349-364
Dział Etnografii Barbara Erber Janina Skotnicka s. 371-373
Święty Mikołaj Janina Skotnicka s. 372-373
Ukrzyżowanie Janina Skotnicka s. 374-375
Zimni ogrodnicy Janina Skotnicka s. 375-376
Sianokosy Janina Skotnicka s. 376-378
Ostatnia droga Majorka Janina Skotnicka s. 378-379
Pamięci Izabelli Śliwy : 1937-2008 Janina Skotnicka s. 413-414
Muzyka ludowa Janina Skotnicka s. 434-435
Kolędnicy Janina Skotnicka s. 436-437
Michniów Janina Skotnicka s. 438-440
Pielgrzymka Jana Pawła II Janina Skotnicka s. 440-442