Znaleziono 7 artykułów

Żaklina Skrenty

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny Żaklina Skrenty s. 97-112
Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych Żaklina Skrenty s. 129-150
Organizacyjny błąd medyczny Żaklina Skrenty s. 131-158
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wywłaszczenie jako ostateczny instrument pozyskania nieruchomości dla realizacji celów publicznych Żaklina Skrenty s. 163-176
Podstawowe zasady planowania przestrzennego : istota i cele ustanowienia Żaklina Skrenty s. 245-260
Zagrożenia dla konstytucyjnej zasady pomocniczości i wynikającego z niej władztwa planistycznego gminy w świetle rozwiązań ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Żaklina Skrenty s. 247-264
Partnerstwo publiczno – prywatne jako rodzaj prywatyzacji i sposób realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego Żaklina Skrenty s. 255-269