Znaleziono 1 artykuł

Monika Skrzeszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojna, nacjonalizm chorwacki, seks i przekleństwa - czyli jak przetłumaczono książki Vedrany Rudan? = War, Croatian nationalism, sex and swearwords - how has Vedrana Rudan's books been translated? Monika Skrzeszewska s. 183-198