Znaleziono 15 artykułów

Ryszard Skulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit o Piramie i Tyzbie w literaturze polskiej Ryszard Skulski s. 20-41
Z nieznanej literatury lwowskiej : ks. Krzysztof Franciszek Chwalibogowski Ryszard Skulski s. 76-79
Adama Kempskiego : "Myśli o Bogu i człowieku" Ryszard Skulski s. 175-184
Pierwsze ślady recepcji Mickiewicza w szkole polskiej Ryszard Skulski s. 446-464
"Literatura mieszczańska w Polsce XVII wieku : monografja bibljograficzna", wstęp Aleksander Brückner, Lwów 1925 : [recenzja] Ryszard Skulski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 474-476
Wergiljusz w Polsce : przegląd prac poświęconych historji życia pogrobowego poety rzymskiego na gruncie polskim Ryszard Skulski s. 475-482
Ś. p. Józef Nogaj Ryszard Skulski s. 485
Ś. p. Konstanty Wojciechowski Ryszard Skulski s. 511-512
Ovidius albo przeciwko płomiennej miłości ksiąg dwoje przez Malchera Kurzelowczyka w polski język z łacińskiego przełożone Ryszard Skulski s. 515-523
Krasicki jako autor szkolny Ryszard Skulski s. 518-539
Przegląd nowszej literatury krytycznej o Sienkiewiczu Ryszard Skulski s. 538-546
Z dziejów polonistyki lwowskiej Ryszard Skulski s. 540-573
Z dziejów teatru jezuickiego we Lwowie Ryszard Skulski s. 541-547
Ś. p. Henryk Kopia Ryszard Skulski s. 584-587
"Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855 - Księga pamiątkowa", pod red. Władysława Pniewskiego, Gdańsk 1933 : [recenzja] Ryszard Skulski Władysław Pniewski (aut. dzieła rec.) s. 607-609