Znaleziono 13 artykułów

Piotr Skuza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O jednym nieobecnym dyskursie – homoseksualizm w pedagogice Piotr Skuza s. 14-28
Szacunek dla samego siebie – dobro finalne czy dobro prymarne? – rozważania na marginesie koncepcji sprawiedliwości Johna Rawlsa Piotr Skuza s. 25-36
Wyzwalający dyskurs pedagogiki ogólnej Piotr Skuza s. 37-49
O pedagogikę odmienności seksualnej (teoria queer) Piotr Skuza s. 41-59
Recepcja teorii "queer" a tekstualizacja odmieńców w pedagogice Piotr Skuza s. 69-86
The Ambivalence of the Phenomenon: Cheering for Local Football Clubs among Male Youth Piotr Skuza s. 77-94
"Fantazmat zróżnicowany: socjologiczne studium przemian tożsamości gejów", Jacek Kochanowski, Kraków 2004 : [recenzja] Piotr Skuza Jacek Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 103-109
"Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości", Judith Butler, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Skuza Judith Butler (aut. dzieła rec.) s. 123-132
"Polityka kobiecości jako pedagogika różnic", Lucyna Kopciewicz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr Skuza Lucyna Kopciewicz (aut. dzieła rec.) s. 136-140
"Fani-Chuligani: rzecz o polskich kibolach.: studium socjologiczne", Jerzy Dudała, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Skuza Jerzy Dudała (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Postmodernizm i końce wieku", Bogdan Baran, Kraków, 2003 : [recenzja] Piotr Skuza Bogdan Baran (aut. dzieła rec.) s. 147-152
"Fani-Chuligani: rzecz o polskich kibolach: studium socjologiczne", Jerzy Dudała, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Skuza Jerzy Jerzy Dudała (aut. dzieła rec.) s. 164-170
Feminizacja nie jest feminizmem : Lucyna Kopciewicz: "Polityka kobiecości jako pedagogika różnic", Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2003 Piotr Skuza Lucyna Kopciewicz (aut. dzieła rec.) s. 201-206