Znaleziono 2 artykuły

Sylwia Skuza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Le sfumature del colore rosso in italiano e in polacco – analisi contrastiva Sylwia Skuza s. 70-82
Etnolingwistyczna analiza leksemów koloru niebieskiego w językach polskim i włoskim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym Sylwia Skuza s. 91-111