Znaleziono 1 artykuł

Rostislav Smíšek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Habsburgowie i Michał Korybut Wiśniowiecki : przyjazd arcyksiężniczki Eleonory Marii do Rzeczypospolitej w 1670 roku jako sposób komunikacji symbolicznej Monika Konrádová Rostislav Smíšek s. 101-136