Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy z dyskursem : czytając Jürgena Habermasa Agnieszka Smrokowska-Reichmann s. 111-131
Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza Agnieszka Smrokowska-Reichmann s. 127-149
Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją = The Erwin Böhm's Psychobiographically Model as an Innovative Approach to Seniors with Dementia Agnieszka Smrokowska-Reichmann s. 213-227