Znaleziono 1 artykuł

C. H. Smyth

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Centralna składnica muzealna w Monachium : z dziejów ochrony i rewindykacji dzieł sztuki zagrabionych podczas drugiej wojny światowej Zygmunt Waźbiński C. H. Smyth (aut. dzieła rec.) s. 278-280