Znaleziono 2 artykuły

Michał Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polszczyzna radziecka na kartach Słownika rosyjsko-polskiego Józefa Krasnego Michał Sobczak s. 83-94
Język niemieckich lotników wojskowych okresu międzywojennego i początku II wojny światowej : na podstawie broszury z 1941 roku Michał Sobczak s. 159-173