Znaleziono 2 artykuły

Sławomir Sobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teleologia resocjalizacji : podstawy teoretyczno-prakseologiczne Sławomir Sobczak s. 11-24
Humanistyczny wymiar penitencjarystyki Sławomir Sobczak s. 193-202