Znaleziono 23 artykuły

Paweł Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Falborz, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie. Stanowisko 1 Janina Dąbrowska Olga Krut Paweł Sobczyk s. 28-29
Złotopole, gm. Lipno, woj. włocławskie, St. 2, AZP: 43-49/48 Jadwiga Chudziakowa Paweł Sobczyk s. 40
Wiktoryn, gm. Lubraniec, woj. włocławskie Paweł Sobczyk s. 73
Złotopole, gm. Lipno, woj. włocławskie. Stanowisko 2 Ryszard Grygiel Paweł Sobczyk s. 73
Złotopole, gm. Lipno, woj. włocławskie. Stanowisko 2 Paweł Sobczyk s. 106
Stalmierz, st. 3, gm. Chrostkowo, woj. włocławskie, AZP 41-49/40 Jadwiga Chudziakowa Paweł Sobczyk s. 141
Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski Paweł Sobczyk s. 159-172
Wolność sumienia i religii w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Paweł Sobczyk s. 207-223
Wolność religijna a nauczanie w szkole Paweł Sobczyk s. 211-227
„Każdy przecinek w tym konkordacie jest zrobiony za moją osobistą zgodą” – kilka uwag na temat wpływu papieża Piusa XI na treść Konkordatu Polskiego z 1925 roku Paweł Sobczyk s. 273-288
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa, 11-12 września 2001 r. Paweł Sobczyk s. 280-284
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Jednostka a władcze działanie administracji publicznej" WSM, Warszawa, 9 czerwca 2008 r. Paweł Sobczyk s. 291-295
Sprawozdanie ze śniadania naukowego poświęconego ochronie danych osobowych w strefie Schengen Paweł Sobczyk s. 295-297
Ochrona danych osobowych jako element prawa do prywatności Paweł Sobczyk s. 299-318
"Kościół a wspólnoty polityczne", Paweł Sobczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Józef Wroceński Paweł Sobczyk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
Sprawozdanie z wykładów okolicznościowych Paweł Sobczyk s. 351-354
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej w związku z przypadającą dziesiątą rocznicą uchwalenia Konstytucji RP Jakub Bąk Paweł Sobczyk s. 354-357
Sprawozdanie z konferencji naukowej dotyczącej ochrony danych osobowych Paweł Sobczyk s. 357-362
Sprawozdanie z Zebrania Założycielskiego oraz pierwszych posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego Paweł Sobczyk s. 370-373
Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - postulaty Kościoła katolickiego Paweł Sobczyk s. 371-383
Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego Paweł Sobczyk s. 389-391
"Porozumienie w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym", Piotr Stanisz, Lublin 2007 : [recenzja] Paweł Sobczyk Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 429-437
Sprawozdanie z konferencji "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych" : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10 czerwca 2008 roku Paweł Sobczyk s. 470-477