Znaleziono 2 artykuły

Kalina Sobieska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 r. Kalina Sobieska s. 131-135
Ogólnopolskie konferencje Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2007–2016 Retrospekcja i perspektywy Kalina Sobieska s. 159-170