Znaleziono 3 artykuły

Dorota Sobocińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kondycja religijno-moralna współczesnego człowieka : refleksje na podstawie badań ks. Janusza Mariańskiego Dorota Sobocińska s. 165-180
Sprawozdanie z konferencji: "Jeden za drugiego - Lévinas filozofem więzi społecznej" Joanna Chudzik Dorota Sobocińska Andrzej Waleszczyński s. 217-224
"Człowiek wobec losu", Hanna Buczyńska-Garewicz, Kraków 2010 : [recenzja] Dorota Sobocińska Hanna Buczyńska-Garewicz (aut. dzieła rec.) s. 234-238