Znaleziono 2 artykuły

Eugeniusz Sobol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Puszkin Andrzeja Turczyńskiego Eugeniusz Sobol s. 111-118
Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w ocenie radzieckich, rosyjskich i ukraińskich badaczy literatury Eugeniusz Sobol s. 155-180