Znaleziono 8 artykułów

Sławomir Sobotka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi w strefie podmiejskiej Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem Brąswałdu, Dorotowa i Jonkowa Sławomir Sobotka s. 39-57
Obwodnice Olsztyna w aspekcie prawnym, planistycznym i zmiany użytkowania ziemi Sławomir Sobotka s. 47-57
Analiza liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu we wsiach strefy podmiejskiej Olsztyna Sławomir Sobotka s. 59-75
Zmiany struktury użytkowania gruntów w strefie podmiejskiej Olsztyna Sławomir Sobotka s. 69-88
Analiza obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w strefie podmiejskiej Olsztyna Sławomir Sobotka s. 79-107
Gospodarka przestrzenna w gminie Dywity : aspekt ilościowy i finansowy Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 87-99
Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : (ujęcie ilościowe) Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 111-124
Wielkość ruchu budowlanego w gminach podmiejskich Olsztyna w latach 1995-2007 Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 129-138