Znaleziono 3 artykuły

Izabela Sochacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Planowanie i organizacja pracy logopedy w przedszkolu Izabela Sochacka s. 18-20
Sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym – doniesienie z badań Izabela Sochacka s. 121-133
Wywiad z rodzicami jako istotny element diagnozy logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym Izabela Sochacka s. 175-189