Znaleziono 7 artykułów

Jarosław Sochacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizja stosunków prawnych polsko-niemieckich Brunona z Kwerfurtu Jarosław Sochacki s. 9-25
Słowiańszczyzna w Wipona "Czynach cesarza Konrada II" Jarosław Sochacki s. 9-25
Europejskie tło polityczne poselstwa bułgarskiego do Ottona I w 973 roku Jarosław Sochacki s. 31-41
Relacja roczników altajskich o księciu pomorskim Zemuzile Jarosław Sochacki s. 74-92
Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym" Jarosław Sochacki s. 239-254
Koronacje królewskie Bolesława Chrobrego w 1000 i 1025 roku Jarosław Sochacki s. 259-287
"Otton III", Jerzy Strzelczyk, Wrocław 2000 : [recenzja] Jarosław Sochacki Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 323-325