Znaleziono 1 artykuł

Zygmunt Sonik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomiary zabytków architektury murowanej w zbiorach Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie Zygmunt Sonik J. Zachwatowicz s. 37-65