Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Sordyl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie tekstów biblijnych w doktrynie pryscyliańskiej Krzysztof Sordyl s. 65-78
Związki doktryny pryscyliańskiej z pismami Hilarego z Poitiers i filozofią stoicką Krzysztof Sordyl s. 193-204