Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Sowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Planowanie kursu języka specjalistycznego: problemy i wyzwania metodyczne przyszłych nauczycieli języka francuskiego Magdalena Sowa s. 119-135
Kształtowanie się koncepcji nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych Magdalena Sowa s. 155-170
Enseigner Magdalena Sowa s. 218-235