Znaleziono 5 artykułów

Jarosław Sozański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe ramy normatywne administracji samorządowej – zarys zagadnienia Jarosław Sozański s. 33-55
Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego Jarosław Sozański s. 33-56
Podmiotowość organizacji i konferencji międzynarodowych (międzyrządowych) : wprowadzenie do zagadnienia Jarosław Sozański s. 65-88
"Tajemnice zakonu maltańskiego", Jarosław Sozański, Warszawa 1993 : [recenzja] Paweł Skalski Jarosław Sozański (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim)", Jarosław Sozański, Warszawa-Poznań 2011 : [recenzja] Anna Wesołowska Jarosław Sozański (aut. dzieła rec.) s. 436-436
    Zacytuj
  • Udostępnij