Znaleziono 4 artykuły

Dymitr Sozyko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiedeński wieczór polonijny poświęcony rewaloryzacji starego Krakowa Dymitr Sozyko s. 64
Polska nauka i praktyka konserwatorska - spotkanie w Wiedniu Dymitr Sozyko s. 230-231
Rekonstrukcja i rewaloryzacja zabytków architektury w Polsce - wieczór naukowy w siedzibie ZPwA "Strzecha" w Wiedniu Dymitr Sozyko s. 250
Użytkowanie terenów cmentarzy miejskich - referendum w Wiedniu Dymitr Sozyko s. 264-265