Znaleziono 2 artykuły

Marek Spyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu prawdziwego humanizmu, czyli dialog Kościoła z niewierzącymi Marek Spyra s. 5-10
Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do Księgi Jozuego Marek Spyra s. 41-64