Znaleziono 5 artykułów

Lucyna Spyrka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Halina Janaszek-Ivaničková (ur. 12.12.1931, zm. 12.06.2016) Lucyna Spyrka s. 5-8
Koncepcja przekładu L'ubomíra Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej = L'ubomír Feldek's concept of translation in the context of the Slovak translatological thoughts Lucyna Spyrka s. 64-77
Polskie przekłady dramatu słowackiego w latach 1990-2005 Lucyna Spyrka s. 183-195
Bliskość kulturowa a przekład w obrębie literatury polskiej i słowackiej Lucyna Spyrka s. 184-199
Przekład udomowiony - przekład wyobcowany Lucyna Spyrka s. 251-265