Znaleziono 6 artykułów

Maria Sroczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Być kobietą w Polsce... Maria Sroczyńska s. 35-49
Znaczenie rytuałów religijnych w życiu polskich katolików Maria Sroczyńska s. 71-79
Rytuał religijny a kwestia różnorodności kulturowej Maria Sroczyńska s. 80-93
Nauczyciele wobec wychowania religijnego w rodzinie i szkole (w świetle badań socjologicznych) Maria Sroczyńska s. 161-173
Rytuały religijne w życiu rodzinnym : w świetle badań młodzieży na progu dorosłości Maria Sroczyńska s. 171-183
"Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne", Maria Sroczyńska, Kraków 2013 : [recenzja] Sławomir H. Zaręba Maria Sroczyńska (aut. dzieła rec.) s. 197-200