Znaleziono 2 artykuły

Izabela Stąpor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieła sztuki jako aktywa kategorii inwestycji alternatywnych oraz przedmiot usług z zakresu wealth management Paweł Dziekański Izabela Stąpor s. 141-153
Corporate Social Responsibility – Microsoft Corporation in the Role of Corporate Citizenship Paweł Dziekański Izabela Stąpor s. 184-199