Znaleziono 2 artykuły

Barbara Stańdo-Kawecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność karna nieletnich a nowy kodeks karny Barbara Stańdo-Kawecka s. 18-23
Aktualne problemy niemieckiej reformy penitencjarnej Barbara Stańdo-Kawecka s. 129-136