Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Maciej Stabryła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ślady Twe nie były widoczne" (Ps 77, 20c) : teofania w Psalmie 77 Wojciech Maciej Stabryła s. 5-19
[...] moc Najwyższego osłoni Cię (Łk 1, 35) : Maryja trwająca w Szekinie Wojciech Maciej Stabryła s. 11-30
"Matka Pana" (Łk 1, 43) w świetle krytyki historyczno-literackiej : czy św. Łukasz wyznaje Boże macierzyństwo Maryi? Wojciech Maciej Stabryła s. 23-41
"Z niej został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem" (Mt 1, 16) : rola Maryi w Mateuszowej genealogii Jezusa Wojciech Maciej Stabryła s. 24-48
"Raduję się w Bogu" : hymn Anny (1 Sm 2, 1b-10) hymnem Maryi (Łk 1, 46b-55) Wojciech Maciej Stabryła s. 38-49
"I poczęła z Ducha Świętego" : Mateuszowe opowiadanie o narodzeniu Emmanuela (Mt 1, 18-25) Wojciech Maciej Stabryła s. 61-76
"Initiavit nobis viam [...] per velamen, id est carnem suam" (Hbr 10, 20) : ciało przyjęte z Maryi objawieniem Bóstwa Wojciech Maciej Stabryła s. 72-86
"Assumpta est Maria in caelum" : Wniebowzięcie w śmierci? Wojciech Maciej Stabryła s. 81-101