Znaleziono 6 artykułów

Anna Stachura-Bogusławska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środki współczesnego języka dźwiękowego w wybranych cyklach utworów dziecięcych na fortepian kompozytorów polskich XX wieku Anna Stachura-Bogusławska s. 11-32
Kompozycje na akordeon solo w twórczości Edwarda Bogusławskiego Anna Stachura-Bogusławska s. 11-25
Poszukiwanie własnego języka muzycznego : dzieła wczesne Edwarda Bogusławskiego Anna Stachura-Bogusławska s. 21-35
Oblicza formy koncertującej w twórczości Edwarda Bogusławskiego w latach 1968-1980 Anna Stachura-Bogusławska s. 49-82
Aleatoryzm i forma otwarta w twórczości Edwarda Bogusławskiego Anna Stachura-Bogusławska s. 91-126
Igor Strawiński i Wacław Niżyński artyści wizjonerzy u progu nowej epoki Anna Stachura-Bogusławska s. 221-243