Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Staniek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski kult Maryi jako Królowej w świetle kazań koronacyjnych II połowy XX wieku Krzysztof Staniek s. 131-147
Jan Paweł II jako koronator obrazów i figur Matki Bożej w Polsce Krzysztof Staniek s. 148-154
Objawienia maryjne u podstaw polskich sanktuariów w świetle kazań koronacyjnych w II połowie XX wieku Krzysztof Staniek s. 185-205
Fenomen sanktuariów maryjnych z koronowanymi obrazami i figurami Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku Krzysztof Staniek s. 233-251
Przegląd kazań wygłoszonych w czasie koronacji obrazów i figur Matki Bożej w Polsce w II połowie XX wieku Krzysztof Staniek s. 247-316