Znaleziono 6 artykułów

Marta Stasiak-Cyran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najciekawsze obiekty i zabytki z badań w 2006 r. na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, pow opolski, stan. 5 Marta Stasiak-Cyran s. 41-52
Wyniki piątego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie Marta Stasiak-Cyran s. 85-95
Wyniki badań ratowniczych na terenie osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stan. 5, pow. Opole Lubelskie, w 2003 r. Marta Stasiak-Cyran s. 95-101
Wyniki szóstego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie Marta Stasiak-Cyran s. 98-106
Rola roślin w gospodarce osady kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii, pow. opolski, stanowisko 5 Katarzyna Cywa Marta Stasiak-Cyran Krystyna Wasylikowa Krystyna Wasylikowa (tłum.) s. 117-138
Wyniki czwartego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole, woj. lubelskie Marta Stasiak-Cyran s. 123-129