Znaleziono 4 artykuły

Florian Stasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adam Gurowski i jego pismo "Przyszłość" Florian Stasik s. 83-104
Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku : (na marginesie pracy Floriana Stasika, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, Warszawa 1973) Maria J. E. Copson-Niećko Florian Stasik (aut. dzieła rec.) s. 93-103
Działalność Karola Kraitsira w czasie powstania listopadowego i na emigracji (1831-1842) Florian Stasik s. 114-129
Jeszcze o polskiej emigracji politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1831-1864) : (w związku z recenzją M. J. E. Copson-Niećko pracy F. Stasik, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, Warszawa 1973) Florian Stasik s. 332-337