Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Stawiak-Ososińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola matki w wychowaniu i kształceniu dzieci w świetle artykułów z krakowskich czasopism kobiecych „Niewiasty” i „Kaliny” Małgorzata Stawiak-Ososińska s. 15-32
Zarys dziejów warszawskiej szkoły akuszerek (1862-1906) Małgorzata Stawiak-Ososińska s. 85-99
Wychowanie domowe dziewcząt w świetle poglądów publicystów pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim (rola i zadania matki w domowym wychowaniu córek) Małgorzata Stawiak-Ososińska s. 285-300
"Ponętna, uległa, akuratna... Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników)", Małgorzata Stawiak-Ososińska, Kraków 2009 : [recenzja] Marta Zbrzeźniak Małgorzata Stawiak-Ososińska (aut. dzieła rec.) s. 305-311