Znaleziono 15 artykułów

Stanisław Stawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do historii ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich w Polsce : technika i konserwacja Stanisław Stawicki s. 3-21
Technika ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich : cz. II : wykonywanie rysunku oraz przygotowywanie farb, i sposób ich nakładania Stanisław Stawicki s. 9-24
Przenoszenie na nowe podłoże za pomocą kleju epoksydowego malowideł na drewnie z częściowo pozostawionym podobraziem impregnowanym mieszaniną woskową Stanisław Stawicki s. 47-53
Problemy techniczne związane z konserwacją malowideł ściennych w kaplicy Trójcy Św. na Zamku w Lublinie Stanisław Stawicki s. 79-90
Malowidła ścienne w dawnym kościele archikolegiackim w Tumie pod Łęczycą - historia, stan zachowania, uwagi i wnioski Stanisław Stawicki s. 112-121
W sprawie techniki malowideł ściennych w cerkwi pw. św. Jerzego w Tyrnowie Stanisław Stawicki s. 129-134
Konferencja drezdeńska poświęcona kształceniu kadr konserwatorskich Stanisław Stawicki s. 130-132
Uwagi do książki prof. W. Borusiewicza "Konserwacja zabytków budownictwa murowanego" Stanisław Stawicki W. Borusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158-161
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tumskie refleksje Stanisław Stawicki s. 178-188
"Papirusy Tebańskie - antyczne źródło wiedzy o technikach artystycznych", Stanisław Stawicki, Wrocław-Łódź 1987 : [recenzja] Jerzy Kehl Stanisław Stawicki (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Renesansowa polichromia w kamienicy mieszczańskiej z XVI wieku w Tarnowie Stanisław Stawicki s. 236-247
Technika ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich : część I - przyrządzanie ciasta wapiennego i zaprawy oraz wykonywanie narzutów Stanisław Stawicki s. 267-278
Problemy wartości rekonstrukcji zabytków ruchomych Stanisław Stawicki s. 295-299
Dekoracja malarska na sklepieniu kolegiaty pułtuskiej : odkrycie, konserwacja, rozwiązanie artystyczno-estetyczne Stanisław Stawicki s. 326-338
Docent Karol Zdzisław Dąbrowski (4.11.1907-29.05.1992) Stanisław Stawicki s. 388-390