Znaleziono 9 artykułów

Dorota Stefańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cisi bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było Dorota Stefańska s. 59-88
Na tropach klasycyzmu Dorota Stefańska s. 67-82
Mieszkańcy Szadku wobec reform Sejmu Czteroletniego Dorota Stefańska s. 73-82
Szadkowianin "szczurem Tobruku" - rzecz o Janie Stradowskim Dorota Stefańska s. 109-113
Marian Dziamarski (1900–1945) – kapłan, męczennik Dorota Stefańska s. 113-136
Pierwszy w plutonie zwiadowców - rzecz o Tadeuszu Adamowiczu Elżbieta Adamowicz Dorota Stefańska s. 115-118
Antoni Nowacki – romantyk czy pozytywista? : w 145 rocznicę powstania styczniowego Dorota Stefańska s. 161-178
Tradycja powstańczych mogił w Szadku Dorota Stefańska s. 177-185
Muzeum szkolne w Szadku : jubileusz 30-lecia Dorota Stefańska s. 189-210