Znaleziono 4 artykuły

Roman Stelmach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasób dokumentowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu Roman Stelmach s. 204-213
„Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu”, Roman Stelmach, Wrocław – Racibórz 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Roman Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Katalog śląskich dokumentów joannickich przechowywanych w Narodowym Archiwum w Pradze", oprac. Roman Stelmach, Wrocław 2012 : [recenzja] Marek L. Wójcik Roman Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 351-359
"Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach", wstęp i opracowanie Wojciech Schäffer, Katowice 2015 : [recenzja] Roman Stelmach Wojciech Schäffer (aut. dzieła rec.) s. 502-503