Znaleziono 8 artykułów

Barbara Stelmaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetycki ogród Leśmiana: o dwoistości, odbiciu i zmiennych perspektywach widzenia świata Barbara Stelmaszczyk s. 3-16
Antoni Malczewski - duch romantyczny zanurzony w tradycji : o "Marii" Barbara Stelmaszczyk s. 55-73
Gianni Vattimo Barbara Stelmaszczyk s. 115-120
Hermeneutyka : nowa koiné Gianni Vattimo Barbara Stelmaszczyk (tłum.) s. 121-131
Miłosz: autorefleksja jako temat poetyckiego opisu Barbara Stelmaszczyk s. 161-176
"Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice", pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2000; "Poezje Bolesława Leśmiana : interpretacje", pod red. Barbary Stelmaszczyk i Tomasza Cieślaka, Kraków 2000 : [recenzja] Anna Czabanowska-Wróbel Tomasz Cieślak (aut. dzieła rec.) Barbara Stelmaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 182-191
Leśmianowska podróż - lot w pościgu za bezkresem Barbara Stelmaszczyk s. 193-202
Leśmian - poeta dwoisty Elżbieta Winiecka Barbara Stelmaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 207-219