Znaleziono 2 artykuły

Dominika Stopczańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje skordatury na przykładzie wybranych utworów ze zbiorów z kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679–1686) Dominika Stopczańska s. 5-26
Functions of Scordatura on the Example of Selected Compositions from the Collection of St Anne’s Church on Piasek Island in Wrocław’s Chapel (1679–1686) Dominika Stopczańska s. 5-25