Znaleziono 21 artykułów

Franciszek Stopniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Prof. Dr Zdzisław Obertyński Franciszek Stopniak s. 5-14
Watykan a Polska w okresie II wojny światowej Franciszek Stopniak s. 47-61
Duchowieństwo katolickie z pomocą Żydom w II wojnie światowej Franciszek Stopniak s. 89-99
Kard. A. Hlond w ocenie zachodnioniemieckiego moralisty Franciszek Stopniak s. 151-155
Heinrich Wienken (1883-1961) Franciszek Stopniak s. 155-161
Historia Kościoła historią zbawienia Franciszek Stopniak s. 169-184
Korporacje zawodowe w cesarstwie rzymskim i udział w nich chrześcijan Franciszek Stopniak s. 173-186
Dyplomacja watykańska a Polska podczas II wojny światowej Franciszek Stopniak s. 183-199
"Kirchengeschichte. Durchblicke - Einblicke - Begegnungen", Helmut Fettweis [et al.], Würzburg 1982 : [recenzja] Franciszek Stopniak Helmut Fettweis (aut. dzieła rec.) s. 184-190
Problem udziału duchownych polskich w tajnym nauczaniu w latach 1939-1945 Franciszek Stopniak s. 205-211
Starochrześcijańskie kolegia Fossorów Franciszek Stopniak s. 207-223
Z badań nad historią diecezji siedleckiej Franciszek Stopniak s. 219-223
Powstawanie sztuki chrześcijańskiej Franciszek Stopniak s. 235-256
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1976 Franciszek Stopniak Andrzej Suski s. 265-282
Historia Kościoła według H. Jedina Franciszek Stopniak s. 273-286
Badania nad historią najnowszą i nowożytną Kościoła w Polsce Franciszek Stopniak s. 273-283
Z ruchu homiletycznego Franciszek Stopniak s. 281-310
Kronika ATK Franciszek Stopniak s. 287-294
Z problematyki kościelnej okresu wysiedleń hitlerowskich Franciszek Stopniak s. 304-310
"Relationes stutus dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae", Roma 1978 : [recenzja] Franciszek Stopniak s. 307-312
Archidiecezja wileńska w czasie II wojny światowej Franciszek Stopniak s. 323-361