Znaleziono 2 artykuły

J. P. Stradyń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Paweł Iwanowicz (Paul) Walden. 1863-1957", J. P. Stradyń, J. I. Sołowiew, Moskwa 1988 : [recenzja] Stefan Zamecki J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) J. P. Stradyń (aut. dzieła rec.) s. 132-138
"Stanowlenije nauki i naucznych kollektiwow Pribałtiki. Tiezisy dokładow XIV Pribałtiskoj konferencii po istorii nauki", pod red. J. P. Stradynia, Ryga 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki J. P. Stradyń (aut. dzieła rec.) s. 583