Znaleziono 7 artykułów

Anna Strumiłło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórczość literacka i hobbystyczna nauczycieli akademickich łódzkich uczelni medycznych Anna Strumiłło s. 93-120
Kalendarium konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i zjazdów naukowych bibliotek medycznych (1981-2008) Anna Strumiłło s. 105-110
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miejscem otwartym na ponadstandardowe oczekiwania użytkowników Anna Strumiłło s. 351-361
Mgr Andrzej KEMPA (1936-2009) Łódź – AM Anna Strumiłło s. 517-568
Prof. dr hab. Jerzy SUPADY (ur. 1941), Łódź-AM Anna Strumiłło s. 562-578
Mgr Izabela NOWAKOWSKA (ur. 1955) Łódź – AM Anna Strumiłło s. 584-586
Bibliografia czasopism akademickich o profilu informacyjnym (1989-2012) Anna Strumiłło s. 591-624